Groepswerk WO: 'Gevolgen voor mens en dier van het broeikaseffect'

 In groepjes werkten we rond 1 klimaattype: koud, gematigd of warm klimaat. We zochten het probleem voor de mensen of de dieren door het broeikaseffect en de gevolgen ervan op. Sommigen moesten een tekstje lezen, anderen keken naar een filmpje of deden een proefje met water of ijs. Daarna moesten we ons deeltje aan de rest van de klas toelichten. 
Reacties