dinsdag 29 augustus 2017

Infobrief start schooljaar 2017


Beste ouder(s),

Het is weer zover, het nieuwe schooljaar staat voor de deur.
Ik zet graag enkele afspraken die geldig zijn in het zesde leerjaar eens op een rijtje.
De kinderen van het zesde leerjaar spelen regelmatig op het grasveld. Daardoor zit er vaak zand aan de schoenzolen. Om de klas een beetje proper te houden, zullen de kinderen pantoffels, slippers of schoenen voor binnen aandoen in de klas. Mag ik vragen om er een paar mee te geven die op school mogen blijven staan?
Graag in het begin van het schooljaar ook een doos papieren zakdoeken meegeven.
Bij de oefeningen zal je volgende afkortingen terugvinden:
KW
" klaswerk: alles wordt op bord meegeschreven en niet meer nadien
           verbeterd
IW
" individueel werk: de oefeningen worden zelfst. gemaakt en nadien door de
          juf of klassikaal verbeterd
HW
" huiswerk: de oefeningen worden zelfst. thuis gemaakt en nadien door de
           juf of klassikaal verbeterd. Er wordt een punt afgetrokken van het
           vakonderdeel wanneer een taak niet tijdig wordt ingediend. Op die manier
           wordt het regelmatig werken en plannen gestimuleerd.
Andere afkortingen worden besproken met de leerlingen en genoteerd in de agenda (vooraan).
Alles wordt met vulpen geschreven.
Willen jullie ook de kinderen stimuleren om zorg te dragen voor hun materiaal en het geleende materiaal van de klas. Klasmateriaal wordt nooit meegenomen naar huis.
Het materiaal (schrijfgerei, kaften, …) mag al meegegeven op 1 september.
Dit jaar werken we met een nieuwe agenda. De werking hiervan wordt uitgebreid besproken op de eerste schooldag. Mag ik vragen om de agenda dagelijks te tekenen?!
Op school wordt er enkel water gedronken uit een drinkfles. Ook in de klas mag er water gedronken worden. Het is handig om een drinkfles in de klas te laten staan die kan gevuld worden met kraantjeswater.
Uiteraard worden de boterhammen en koeken in een doosje meegebracht.
’s Morgens wordt er fruit gegeten en ’s namiddags een koek. Er mag geen snoep meegegeven worden , ook niet in de brooddozen.
Op donderdag krijgen de leerlingen 2 lestijden godsdienst of zedenleer of islam.
Op vrijdag krijgen de leerlingen turnen van meester Kristof en op regelmatige basis een extra uurtje van mezelf. Kan je ervoor zorgen dat de kinderen zeker altijd hun turnkledij meehebben. In de agenda wordt steeds aangekondigd wanneer de leerlingen zullen zwemmen. Zij moeten dan die dag ook hun zwemzak meebrengen. De planning voor het zwemmen kunnen jullie vinden op de schoolkalender. 
Een woordje uitleg i.v.m. het kaftwerk.
De herbruikbare boeken (handboeken) moeten gekaft worden, de (in te vullen) werkboeken niet.
ELK (werk)boek wordt voorzien van een etiket RECHTS ONDERAAN (op de werkboeken is dat op het etiket van kweetet.be) met daarop volgende gegevens:
                  Lijn 1: Voornaam + Naam
                  Lijn 2: Naam van het boek of schrift
                  Lijn 3: Zesde leerjaar
Daar de benaming soms vrij lang is bij de boeken, gebruiken wij volgende afkortingen: Kameleon Kijk- en leesboek 6a                 - Kameleon 6a
                   Kameleon Mijn werkboek taal 6a        - Wb. taal 6a
                   Kameleon Mijn werkboek spelling 6a   - Wb. spelling 6a
                   Alfabeestje                                   - Alfabeestje
Bij de andere delen wordt de a vervangen door b.

Doorheen het schooljaar kunnen jullie een aantal activiteiten volgen op onze klasblog: 6eleerjaardeklaver.blogspot.be
Deze infobrief kan je daar ook digitaal op terugvinden alsook de infobrief van omnisport- en zeilklassen. Deze zullen op 1 september meegegeven worden in de mededelingenmap.

Ik ben ervan overtuigd dat het een boeiend, leerrijk en tof zesde leerjaar zal worden!

Dank je wel voor jullie medewerking,
juf Aurélie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.